Zapraszamy do naszego biura w Tucholskim Ośrodku Kultury na Plac Zamkowy 8, sala numer 13.

Biuro czynne w pierwszy wtorek każdego
miesiąca w godzinach 10.00- 12.00.

W biurze można:

 • uzyskać wszelkie informacje na temat stowarzyszenia
 • zadeklarować członkostwo
 • uregulować składki
 • wymienić lub nabyć glukometry
  i ciśnieniomierze

Zarząd tucholskiego PSD:

 • prezes - Piotr Grudzina - telefon: 692287731
 • wiceprezes - Janusz Chojnowski
 • sekretarz - Joanna Musolf-Greśko
 • skarbnik - Barbara Górecka
 • członek zarządu - Marzena Graban
 • członek zarządu - Teresa Zakrzewska
 • członek zarządu - Krzysztof Gierszewski
 • członek zarządu - Kazimierz Laska
 • lekarz, opiekun grupy - Krystyna Koczwara
 • pielęgniarka - Bogumiła Suchomska

kontakt mailowy : diabetycy@tuchola.pl

 

Historia tucholskiego oddziału PSD

Tucholski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków został założony w roku 1986 przez Kazimierza Szmidta (1933-2004) - pierwszego prezesa. Jako pedagog z wykształcenia pan Szmidt pracował przez wiele lat z młodzieżą jako nauczyciel, po
przejściu na emeryturę jako wychowawca w internacie. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pracy zawodowej. Zdiagnozowana u pana Kazimierza cukrzyca była bodźcem do działania. Jako osoba aktywna i wrażliwa społecznie, energicznie zaangażował się w pomoc chorym diabetykom. Jako prezes tutejszego odziału PSD pozyskiwał fundusze na działalność koła i pomoc jego członkom. Załatwiał glukometry, igły a także tak prozaiczne teraz, a wtedy trudno dostępne produkty jak olej czy margaryna. Organizował szkolenia i wykłady dla diabetyków. Był bardzo oddany swojej pracy. Interesował się swoimi podopiecznymi, starał sie mieć z nimi bezpośredni kontakt. Często odwiedzał ich w domach. Przynosił osobiście miesięcznik "Diabetyk". Zawsze wsłuchany w problemy i bolączki społeczności cukrzycowej. Pełnił funkcję prezesa do końca życia.
W roku 2004 nowym prezesem tucholskiego PSD został Piotr Grudzina. Tucholska organizacja kontynuuje dzieło podjęte przez Kazimierza Szmidta wdrażając i rozwijając idee integracji, pomocy i edukacji osób z cukrzycą.


Główne cele (na podstawie statutu)
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest organizacją zrzeszającą:
1) chorych na cukrzycę, w tym niepełnosprawnych,
2) rodziców dzieci chorych na cukrzycę,
3) osoby pracujęce na rzecz chorych,
4) osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia

Do głównych zadań Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków należą między innymi:
- ochrona i promocja zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- edukacja diabetologiczna,
- działalność charytatywna,
- inspirowanie organów władzy do podejmowania tematyki opieki diabetologicznej,
- organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej,
- integracja środowiska diabetyków i sympatyków   

 
 
 
designed by milostudio